Guri Haaland

Barne og ungdomspsykiater


Utdannet lege ved Universitetet I Oslo i 1976. Arbeidet som allmennlege et par år i Os kommune, før jeg startet spesialist-utdanning i barne- og ungdomspsykiatri.  Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri siden 1986.


Lang erfaring som overlege ved ulike avdelinger og poliklinikker innen barne -og ungdomspsykiatri i Bergen og Hordaland. Ledet BUP Fana flere år i oppstartfasen og var avdelingssjef i Klinikk Psykisk Helsevern for barn og unge noen år.


Fra september 2009 avtalehjemmel i barne- og ungdomspsykiatri og har siden drevet egen spesialistpraksis på Nesttun. Jeg tar imot de fleste barne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.


Spesialkompetanse:

  • Har utdanning innen psykodynamisk terapi med barn og unge og er godkjent veilder innen dette.
  • Har fullført etterutdanning innen kognitiv behandling og nevropsykiatri.
  • Har vært opptatt av faglig kvalitetsarbeid og har bl.a. vært redaktør for faglig veileder i barne- og ungdomspsykiatri DNLF i 1996, 2000 og 2011.
  • Har deltatt i utarbeiding av retningslinjer for utredning og behandling av hyperkinetiske forstyrrelser/ADHD lokalt og nasjonalt.