Guri Haaland

Barne og ungdomspsykiater


Affektive lidelser er stemningslidelser som finnes i alle grader: fra de letteste depresjoner som kan være vanskelig å skille fra vanlig tristhet, til alvorlige forstemninger med sterke selvmordstanker og vrangforestillinger. Noen er også plaget av forskjellige grader av oppstemthet i perioder. 15-30 prosent av alle menn og opp til 40 prosent av alle kvinner får en behandlingstrengende affektiv lidelse i løpet av livet.

Symptomer
 • synlig tristhet; ofte vanskelig å bedømme.
 • senket stemningsleie, tristhet, oppgitthet, tungsinn, håpløshet.
 • nedsatt eller økt appetitt-søvnløshet eller for mye søvn.
 • påtagelig rastløshet, angst eller treghet.
 • mangel på energi.
 • selvbebreidelse eller urimelig skyldfølelse.
 • konsentrasjonsvansker eller vansker med å ta avgjørelser.
 • tilbakevendende tanker om døden.
 • svekkede følelsesmessige reaksjoner, svekket interesse for omgivelsene eller manglende evne til å glede seg over ting som normalt gir glede.

Behandling
 • Psykoterapeutiske metoder som f. eks. kognitiv terapi:Pasienten lærer å kjenne igjen urimelige negative tanker som ofte kommer automatisk, for så å selv kunne korrigere dem.
 • Medikamenter: Ulike antidepressive midler (virksomme i forhold til transmittorstoffer i hjernen).


Kilde: Wikipedia
admin