Guri Haaland

Barne og ungdomspsykiater


Hva er QbTest?

QbTest er en databasert test som kombinerer måling av oppmerksomhetsevnen med en bevegelesesanalyse basert på et infrarødt målesystem. Testresultatet settes sammen til en rapport og sammenlignes med normdata fra andre personer av samme kjønn og alder. Vi kan på denne måten sammenligne resultatet med personer som ikke har ADHD.


Hvordan foregår testen?

Testen gjøres foran en dataskjerm. testutstyret består av et infrarødt kamera, en kameramarkør og en responsknapp. Under testen vises ett antall symboler med jevne mellomrom på en dataskjerm. Oppgaven er å trykke på responsknappen når et visst symbol kommer opp på skjermen skärmen. Dette er en vanlig metode for å måle oppmerksomhet og impulsivitet, og mens dette pågår, registreres bevegelesesmønsteret. Testen er veldig enkel å utføre og tar 15 min for barn og 20 min for ungdommer. Når testen er klar går du (eller dere) og utrederen tillsammen i gjennom og diskuterer testresultatet och sammenligner det med en normgruppe.


QbTest er et anerkjent, veldokumentert og objektivt verktøy som måler din eller ditt barns aktivitet og evne til å konsentrere seg og undertrykke impulsivitet. Å utrede ADHD kan være komplisert, og ikke noe verktøy gir alene alle svar.  En Qbtest gir, sammen med annen klinisk informasjon, legen eller psykologen ett grunnlag for utredningen. Testen gir dessuten veiledning for å kunne gi en individuell tilpasset behandling.Hvorfor skal jeg ta en QbTest?

Resultatet av QbTest kan gi verdifull informasjon for å utrede:

·  Om du eller ditt barn har ADHD.

·  Om medisinering vil hjelpe.

·  Vilken medisin og hvilken dosering som i så fall fungerer best.

·  Om en behandlingsform uten medisiner er å foretrekke.


Vanlige spørsmål og svar:


Er QbTest godkjent?

Ja, QbTest er veldokumentert og godkjent og registrert av alle berørte myndigheter.


Blir jeg filmet under testen?

Nei, kameraet registrerer bare markørens bevegelser. I dataene som lagres finnes det altså ingen bilder, bare informasjon om hvordan markøren har beveget seg under testen.


Påvirkes testen av mine språkkunnskaper?

Nei, testen er ikke avhengig av dine kunnskaper i norsk eller engelsk. Det spiller heller ingen rolle hvor god du er i matematikk eller lesing.


Påvirkes testen av fargeblindhet?

Nei, symbolene er utformet slik at de vanligste formene for fargeblindhet ikke påvirker testen.


Påvirkes testresultatet av mye bruk av dataspill?

Nei, det finnes ingen sammenheng mellom erfaring i dataspill og testresultatene. Testen i seg selv krever ingen datakunnskaper og skal sees på som en arbeidsoppgave og ikke et dataspill.


Behøver den som allerede benytter legemidler testes?

Ja, forskning og klinisk erfaring viser at visse personer med ADHD ikke reagerer positivt på medisinering.  I andre tilfeller kan medisinen hjelpe, men ikke være optimalt innstilt når det gjelder dose og tid.


En Qbtest kan bidra til å avgjøre om medisinen er sikker og effektiv og til å optimalisere doseringen og akkurat dine individuelle behov.